Sazināties ar mums: info@smartmedical.eu 67 615 159 Klientu tehniskais atbalsts: support@smartmedical.eu 27 880 015
26.04.2016

Veidojot pacientam draudzīgu norēķinu vidi: Pacienta konts

Photo

Mūsdienās daudzas privātas veselības iestādes diezgan aktīvi pielieto mārketinga pasākumus, lai veidotu uzticīgas, lojālas, ilgtermiņa attiecības ar pacientiem. Medicīnas iestādei ir svarīgi ne tikai virzīt iestādes pakalpojumus, bet arī veidot pozitīvu iestādes tēlu ar labu reputāciju, kurai var uzticēt jebkura cilvēka pienācīgās dzīves kvalitātes pamatu – veselību.

Tieši tāpēc iestādes izstrādā lojalitātes programmas, bonusu un atlaižu sistēmas, kas tiek virzītas uz pašu klientu un viņa ģimenes locekļiem. Tomēr maksas pakalpojumu politikas nosacījumos, elastīga pieeja medicīnisko pakalpojumu apmaksai un norēķiniem par saņemtajiem pakalpojumiem var kļūt par svarīgu punktu attiecību veidošanā ar klientiem: uzkrājumi, kredīts, dāvanu kartes, bonusi, kompensācijas u.c. Noteikti var atrast iespējas un paņēmienus, kas būtu ne tikai efektīvas iestādei un ļautu tai izcelties, bet arī nodrošinātu klientus ar labāko variantu. Vissarežģītākais solis – uzskaitīt un kontrolēt idejas realizāciju.

Tieši šim nolūkam SmartMedical programma piedāvā papildfunkcionalitāti Norēķinu sadaļā - Pacienta kontu. Tas nodrošina veselības aprūpes iestādes un ārstu prakses ar iespēju

- uzskaitīt un kontrolēt ilgtermiņā pacienta ārstēšanas priekšapmaksas izlietojumu

- uzskaitīt un kontrolēt ilgtermiņā kredīta vai dāvanu kartes uzskaiti un izlietojumu

- ieskaitīt Pacienta kontā kompensācijas vai bonusus naudas izteiksmē un uzskaitīt to izlietojumu saņemta pakalpojuma apmaksas laikā.

Piemēram, pacients var veikt uzkrājumus vai ieskaitīt priekšapmaksu par veselības aprūpes pakalpojumiem, ko plāno saņemt Jūsu iestādē mēneša laikā. Pacienta kontā tiek ierakstīta samaksāta summa un turpmāk nodrošinātie pakalpojumi tiks apmaksāti no Pacienta konta, bet pats pacients vairs neuztraucās par pakalpojuma apmaksu. Pēc katra pacienta apmeklējuma, šī programmas sadaļa nodrošina aktuālo informāciju par atlikušo kontā summu un rēķina izdruku pacientam.

Pacienta konts arī tiek pielietojams situācijā, kad ārsts sastāda pacientam ārstēšanas plānu, piemēram, uz 2 mēnešiem un nosaka ārstēšanas summu, kuru pacients nevar apmaksāt uzreiz, bet ir gatavs apmaksāt pa daļām pēc katras faktiski nodrošinātas manipulācijas. Pacienta kontā tiek norādīta ārstēšanas kursa kopsumma un tas apmaksas termiņš. Pēc katra saņemta pakalpojuma pacients veic attiecīgu maksājumu, kas tiek atzīmēts Pacientā kontā. Atlikušā parāda summa automātiski atjaunojas ar katru jaunu iemaksu, bet pacienta iemaksu vēsture nodrošina pilnu norēķinu uzskaiti par konkrētu ārstēšanas kursu, kas ir nodrošināts pacientam.

Var pastāvēt arī citas situācijas, kad Pacienta konts palīdz radošo ideju realizācijā un uzskaitē. Pats galvenais, ka šī iespēja atrodas vienotā darba vidē – SmartMedical programmā, kas nodrošina medicīnas iestādi ar pacientu, norēķinu un pierakstu informācijas uzskaiti. Par Pacienta konta pieslēgšanu un iespējam jautājiet mūsu SmartMedical komandai – info@smartmedical.eu.


SmartMedical funkcionalitāte

programma ārstiem un ārstu praksēm, ambulatorām iestādēm, zobārstniecībai un slimnīcām

Pacientu pārvalde

ātra un ērta piekļuve visai pacienta ārstēšanas vēsturei pacienta vizītes laikā, t.i. informācija par:
- ārsta apskatēm, pacienta ārstēšanas vēsturi un apmeklējumiem
- nosūtījumiem un manipulācijām
- izrakstītām receptēm un izziņām
- darbnespējas lapām, apdrošināšanas polisi un NVD taloniem

Pacientu pieraksti

- pacientu pierakstu kontrole un pārvalde
- pacientu vēstures atlasīšana un drukāšana
- atskaišu sagatavošana par pacientu apmeklējumiem pēc dienas, nedēļas vai mēneša, viena vai vairākiem speciālistiem
- SMS atgādinājumu sūtīšana pacientiem par viņu pierakstiem
- elektronisko rēķinu izrakstīšana

Norēķini

Datu apmaiņa ar apdrošinātājiem un NVD (Nacionālo veselības Dienestu)

- elektroniska rēķinu sagatavošana
- rēķinu apmaksas kontrole un uzskaite, ievērojot dažādus rēķinu apmaksas veidus – pacienta iemaksas vai apdrošināšanas polise
- kases sistēmas pieslēgšana automatizētai darījumu apstrādei SmartMedical sistēmā
- ātrākā un efektīvākā darījumu apstrāde ar apdrošināšanas kompānijām un datu apmaiņa ar NVD tiešsaistē
- kases norēķinu pārvalde

Laboratorijas nosūtījumi

izstrādāta sadaļa ļauj
- aizpildīt laboratorijas nosūtījuma formu elektroniski
- atzīmēt nepieciešamās manipulācijas
- izdrukāt nosūtījumu
- nodrošina automātisku datu apmaiņu

Zobārstniecībai

izstrādāts rīks zobārstniecības iestādēm un zobārstu praksēm, iekļauj
- elektronisko pacienta karti
- zobārsta apskates formu
- ārstēšanas plānu un tā kontroli
- savienots ar norēķinu moduli, kas nodrošina rēķinu izrakstīšanu
- savienojums ar veselības apdrošināšanas moduli nodrošina veselības apdrošināšanas polišu apstrādi tiešsaistē

Atskaites

pieslēdzot un izmantojot norēķinu un pierakstu moduļus:
- atskaišu sagatavošana: finanšu, apdrošināšanas, pacientu, pierakstu, potēšanas, recepšu, NVD talonu
- atskaišu filtrēšana pēc vairākiem kritērijiem - datums, speciālists, pakalpojums, pacients, apdrošināšanas kompānija, diagnoze, NVD manipulācijas utt.

Medicīniskās veidlapas

elektronisko veidlapu aizpildīšana:
- pacientu kartes un apskates
- zobārstniecības kartes
- receptes (izmantojot VZA zāļu reģistra datus)
- darbnespējas lapas
- nosūtījumi un citas veidlapas saskaņā ar LR MK apstiprinātām dokumentu formām

e-Pieraksti portālā Piearsta.lv

darbojas vienoti ar pacientu pārvaldes un ārsta darba grafika plānošanas moduli SmartMedical sistēmā, ir savienots ar publisku portālu Piearsta.lv
- informācijas izvietošana par iestādi vai praksi portālā Piearsta.lv iestāžu katalogā
- ārsta vizītkartes un pieņemšanas laiku izvietošana un pārvalde Piearsta.lv ārsta katalogā
- ārstu pieņemšanas laiku pārvalde un kontrole vienuviet daudzfiliāļu iestādēm
- e-pierakstu laika ierobežojumu noteikšana un kontrole
- e-pieraksta apstiprināšanas veida noteikšana
- sniegtā pakalpojuma pieņemšanas laiku izvietošana atkārībā no maksāšanas veida

Komunikācija ar pacientiem

viegli un ērti rīki iestādes mārketinga aktivitātēm un komunikācijai ar pacientiem:
- īsziņu, e-pastu izsūtīšana no pašas programmas
- atgādinājumi iestādes vai prakses darbiniekiem sazināties ar pacientiem
- atgādinājumi pacientiem par viņu pierakstiem un plānotām vakcinācijām
- ziņojumi par darba laika izmaiņām
- paziņojumi par jauniem pakalpojumiem, akcijām un speciāliem piedāvājumiem u.c.

Obligātās Veselības Pārbaudes

sadaļa nodrošina iestādi ar iespēju
- uzskaitīt informāciju par pacientiem, kam tiek veiktas obligātās veselības pārbaudes
- uzskaitīt līgumus ar organizācijām, kuru darbiniekiem tiks veiktas veselības parbaudes
- aizpildīt apskates lapas un saņemt vairāku ārstu atzinumus

Dienas stacionārs

- pacienta elektroniskas medicīniskās kartes aizpildīšana un drukāšana
- ārstēšanas procesa, sniegto pakalpojumu un manipulāciju kontrole
- elektroniskā rēķina izrakstīšana saskaņā ar veiktām manipulācijām, ar iespēju atzīmēt pakalpojumu apmaksas veidu
- norēķinu kontrole SmartMedical sistēmā

Informācijas iekšējā apmaiņas sistēma

šīs modulis ir aktuāls medicīnas centriem, slimnīcām, iestādēm ar vairākiem lietotājiem:
- iekšējo paziņojumu izsūtīšana SmartMedical sistēmas lietotājiem iestādes ietvaros
- svarīgu failu, dokumentu drošā pārsūtīšana kolēģiem
- paziņojumi par izmaiņām pakalpojumu cenās, darba laikos utt.