Sazināties ar mums: info@smartmedical.eu 67 615 159 Klientu tehniskais atbalsts: support@smartmedical.eu 27 880 015
18.05.2016

Datu drošība un aizsardzība SmartMedical sistēmā

Photo

SmartMedical programma atbalsta primārus drošības standartus, kas ir saistīti ar datu centra drošību, drošu pieslēgšanos sistēmai, drošu lietotāju tiesību piešķiršanas procedūru un lietotāju tiesību nodalīšanu. Tā paredz arī papildus iespējas īpašai drošībai un kontrolei, kā arī paredz pagaidu piekļuvi datiem.

Datu centra pastāvīga uzraudzība un apsardze. 
Pacientu personas dati glabājas serveros datu centrā, kuram ir nepieciešama īpaša uzraudzība. Tajā ir izvietota videonovērošanas sistēma, kas fiksē notiekošo datu centra telpās un tā apkārtnē 24/7 režīmā, izmantojot efektīvas drošības procedūras. Tas atbilst Tier IV drošības standartiem. Datu centru profesionāli uzrauga apsardzes darbinieki. Piekļuve dažādas nozīmes telpām tiek kontrolēta īpaši, izmantojot biometrijas piekļuves sistēmas – elektroniskās drošības sistēmas, kas veic personu verifikāciju un identifikāciju pēc fiziskajām īpašībām un rādītājiem.

Lietotāju tiesību nodalīšana. 
Veselības aprūpes iestādē tiek nozīmēts atbildīgais darbinieks (bieži vien ir IT administrators), kas pārvalda lietotāju kontus un nosaka katram lietotājam tiesības, kas ir paredzētas SmartMedical sistēmā. No piešķirtam tiesībām ir atkarīgas programmas lietošanas iespējas un informācijas lietošanas apjoms. Katram programmas lietotājam tiek piešķirts savs lietotāja vārds un sava parole, kuru zina tikai pats lietotājs. Paroles nozaudējuma gadījumā pastāv speciālā procedūra paroles mainīšanai – atkārtot iepriekšējo paroli nevar, jo šī informācija ir šifrēta.

Drošs savienojums ieejai sistēmā. 
Ienākt sistēmā var izmantojot īpašus HTTPS un SSL protokolus, kas novērš trešo personu piekļuvi informācijas kanāliem. Šie protokoli ir datu drošības standarts, kas aizsarga datus kanālā starp lietotāja datoru un mājas lapu.

Īpašai drošībai un kontrolei. 
SmartMedical sistēmā var noteikt īpašas prasības paroles veidam, izmantojamiem simboliem, simbolu skaitam un nomaiņas derīguma termiņam, kontrolējot paroles drošības līmeni.

Pagaidu piekļuve datiem. 
Pēc pieprasījuma, lai saņemtu piekļuvi konkrētiem datiem, iestādes administratoram ir iespēja izsniegt pagaidu PIN kodu sistēmas lietotājam, nosakot arī PIN koda derīguma termiņu.

Informācija par pēdējām izmaiņām un to autoru. 
Šī sistēmas funkcija ļauj kontrolēt izmaiņas ievadītos datos. Visas darbības sistēma fiksē žurnālā, kurā ieraksta informāciju par lietotāju un viņa veicamām darbībām.

Gadījumā ja Jums rodas papildus jautājumi par datu drošību un aizsardzību SmartMedical programma, lūdzam sazināties ar mums – info@smartmedical.eu, support@smartmedical.eu.


SmartMedical funkcionalitāte

programma ārstiem un ārstu praksēm, ambulatorām iestādēm, zobārstniecībai un slimnīcām

Pacientu pārvalde

ātra un ērta piekļuve visai pacienta ārstēšanas vēsturei pacienta vizītes laikā, t.i. informācija par:
- ārsta apskatēm, pacienta ārstēšanas vēsturi un apmeklējumiem
- nosūtījumiem un manipulācijām
- izrakstītām receptēm un izziņām
- darbnespējas lapām, apdrošināšanas polisi un NVD taloniem

Pacientu pieraksti

- pacientu pierakstu kontrole un pārvalde
- pacientu vēstures atlasīšana un drukāšana
- atskaišu sagatavošana par pacientu apmeklējumiem pēc dienas, nedēļas vai mēneša, viena vai vairākiem speciālistiem
- SMS atgādinājumu sūtīšana pacientiem par viņu pierakstiem
- elektronisko rēķinu izrakstīšana

Norēķini

Datu apmaiņa ar apdrošinātājiem un NVD (Nacionālo veselības Dienestu)

- elektroniska rēķinu sagatavošana
- rēķinu apmaksas kontrole un uzskaite, ievērojot dažādus rēķinu apmaksas veidus – pacienta iemaksas vai apdrošināšanas polise
- kases sistēmas pieslēgšana automatizētai darījumu apstrādei SmartMedical sistēmā
- ātrākā un efektīvākā darījumu apstrāde ar apdrošināšanas kompānijām un datu apmaiņa ar NVD tiešsaistē
- kases norēķinu pārvalde

Laboratorijas nosūtījumi

izstrādāta sadaļa ļauj
- aizpildīt laboratorijas nosūtījuma formu elektroniski
- atzīmēt nepieciešamās manipulācijas
- izdrukāt nosūtījumu
- nodrošina automātisku datu apmaiņu

Zobārstniecībai

izstrādāts rīks zobārstniecības iestādēm un zobārstu praksēm, iekļauj
- elektronisko pacienta karti
- zobārsta apskates formu
- ārstēšanas plānu un tā kontroli
- savienots ar norēķinu moduli, kas nodrošina rēķinu izrakstīšanu
- savienojums ar veselības apdrošināšanas moduli nodrošina veselības apdrošināšanas polišu apstrādi tiešsaistē

Atskaites

pieslēdzot un izmantojot norēķinu un pierakstu moduļus:
- atskaišu sagatavošana: finanšu, apdrošināšanas, pacientu, pierakstu, potēšanas, recepšu, NVD talonu
- atskaišu filtrēšana pēc vairākiem kritērijiem - datums, speciālists, pakalpojums, pacients, apdrošināšanas kompānija, diagnoze, NVD manipulācijas utt.

Medicīniskās veidlapas

elektronisko veidlapu aizpildīšana:
- pacientu kartes un apskates
- zobārstniecības kartes
- receptes (izmantojot VZA zāļu reģistra datus)
- darbnespējas lapas
- nosūtījumi un citas veidlapas saskaņā ar LR MK apstiprinātām dokumentu formām

e-Pieraksti portālā Piearsta.lv

darbojas vienoti ar pacientu pārvaldes un ārsta darba grafika plānošanas moduli SmartMedical sistēmā, ir savienots ar publisku portālu Piearsta.lv
- informācijas izvietošana par iestādi vai praksi portālā Piearsta.lv iestāžu katalogā
- ārsta vizītkartes un pieņemšanas laiku izvietošana un pārvalde Piearsta.lv ārsta katalogā
- ārstu pieņemšanas laiku pārvalde un kontrole vienuviet daudzfiliāļu iestādēm
- e-pierakstu laika ierobežojumu noteikšana un kontrole
- e-pieraksta apstiprināšanas veida noteikšana
- sniegtā pakalpojuma pieņemšanas laiku izvietošana atkārībā no maksāšanas veida

Komunikācija ar pacientiem

viegli un ērti rīki iestādes mārketinga aktivitātēm un komunikācijai ar pacientiem:
- īsziņu, e-pastu izsūtīšana no pašas programmas
- atgādinājumi iestādes vai prakses darbiniekiem sazināties ar pacientiem
- atgādinājumi pacientiem par viņu pierakstiem un plānotām vakcinācijām
- ziņojumi par darba laika izmaiņām
- paziņojumi par jauniem pakalpojumiem, akcijām un speciāliem piedāvājumiem u.c.

Obligātās Veselības Pārbaudes

sadaļa nodrošina iestādi ar iespēju
- uzskaitīt informāciju par pacientiem, kam tiek veiktas obligātās veselības pārbaudes
- uzskaitīt līgumus ar organizācijām, kuru darbiniekiem tiks veiktas veselības parbaudes
- aizpildīt apskates lapas un saņemt vairāku ārstu atzinumus

Dienas stacionārs

- pacienta elektroniskas medicīniskās kartes aizpildīšana un drukāšana
- ārstēšanas procesa, sniegto pakalpojumu un manipulāciju kontrole
- elektroniskā rēķina izrakstīšana saskaņā ar veiktām manipulācijām, ar iespēju atzīmēt pakalpojumu apmaksas veidu
- norēķinu kontrole SmartMedical sistēmā

Informācijas iekšējā apmaiņas sistēma

šīs modulis ir aktuāls medicīnas centriem, slimnīcām, iestādēm ar vairākiem lietotājiem:
- iekšējo paziņojumu izsūtīšana SmartMedical sistēmas lietotājiem iestādes ietvaros
- svarīgu failu, dokumentu drošā pārsūtīšana kolēģiem
- paziņojumi par izmaiņām pakalpojumu cenās, darba laikos utt.